Home > Disclaimer

 

DISCLAIMER

De informatie in de e-mails, bijlagen inbegrepen, is vertrouwelijk en is alsdusdanig voorbehouden voor exclusief gebruik door de hierboven vermelde bestemmeling(en). Indien u niet de bestemmeling bent, willen wij u erop wijzen dat u deze informatie niet mag aanwenden voor eigen gebruik noch verspreiden aan derden. Indien u deze e-mail per ongeluk hebt ontvangen, gelieve de afzender onmiddellijk te verwittigen en deze e-mail van uw computer te verwijderen.